Framleige Båtplass

Styret i Tysnes Båthamn oppmodar medlemer som ikkje nyttar båtplassen sin , å by den ut for framleige, då det p.t. er venteliste på båtplass i hamna.