Korleis få båtplass i Tysnes Båthamn?

Pr. 2015 er alle 100 båtplassane selde til medlemer i hamna. Det vil likevel til ei kvar tid vera medlemer som har plassar som ikkje er i bruk over kortare eller lengre tid. Det vil då vera mogeleg for medlemer å leiga ut plassen etter avtale, sjå skjema for framleige av båtplass.

Det kan og vera medlemer som ynskjer å selja båtplass, då vert den sjekka opp mot venteliste.

Slik at dei som står der får tilbod om båtplass først.

Ynskjer du å stå på venteliste for båtplass melder du deg inn i Tysnes Båthamn, årleg medlemsavgift er kr.200, og melder frå kva type båtplass du ynskjer: Inntil 18, 25, eller 33 fot. Prisane for båtplass er om lag h.h.v. kr.51.000 kr.58.000 og 68.000. Med årleg leige på kr.2.300, 2600, og 3000. For spørsmål om båtplass og medlemskap kontakt:

Lars Enes: larsenes@online.no eller Knut Ove Gjersvik: knut.ove.gjersvik@bkkfiber.no