Kontakt Bryggeansvarleg

Styret for Tysnes Båthamn har utnemnt Kenneth Fagerbakk frå styret som Bryggeansvarleg.

Årsmøtet 2016 vart orientert om dette og slutta seg til utnemninga.

For spørsmål kring brygge og anlegg, kontakt Kenneth Fagerbakk på mail eller telefon:

Mail: Kenneth.fagerbakk@haugnett.no eller mobil: 47951325