Ukategorisert

Referat Årsmøte 2019

Referat Årsmøte Tysnes Båthamn 05.04.19 Tid: 19.00 Stad: Tysnes Kraftlag adm. bygning   Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste. -Ingen merknader Sak 2: Godkjenning av dei frammøtte medlemmene -Ingen merknader Sak 3: Valg av møteleiar og referent -Knut Ove valgt til møteleiar, og Kenneth valgt til referent Sak 4: Årsmelding -Knut Ove gjekk gjennom årsmeldinga. […]