Ukategorisert

Referat Årsmøte 13.03.16

Referat Årsmøte Tysnes Båthamn 13.03.15 Tid: 19.00 Stad: Tysnes Kraftlag adm. Bygning   Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjend   Sak 2: Val av møteleiar Knut Ove Gjersvik valgt til møteleiar   Sak 3: Val av skrivar Kenneth Fagerbakk valgt til skrivar   Sak 4: To til å skrive under møtereferatet Lars Petter […]

Ukategorisert

Referat Årsmøte 22.03.15

Referat Årsmøte Tysnes Båthamn 22.03.15 Tid: 17.00 Stad: Tysnes Kraftlag adm. bygning Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste. Årsmøtet hadde fylgjande merknad til innkallinga: -Årsmøtet viser til vedtektene der det står at rekneskap og årsmelding skal leggjast ved innkallinga til årsmøtet. Styret tek dette til etterretning for seinare årsmøter. Sak 2: Val av møteleiar. […]

Ukategorisert

Årsmelding Tysnes Båthamn for 2015

Tysnes Båthamn har sidan førre årsmøte den 22.03.2015 hatt 5 styremøter. Styret har i 2015 vore samansett slik: Knut Ove Gjersvik leiar, Lars Enes nestleiar, Bjarte Erstad kasserar Kenneth Fagerbakk skrivar, Helge Hope styremedlem, Per Ove Gjøvåg 1.varamedlem, Olav Skjervheim 2.varamedlem Tysnes Båthamn hadde pr. 31.12.2015 102 medlemer. Det vart kravd inn medlemsavgift i april […]

Ukategorisert

Referat årsmøte Tysnes Båthamn 09.03.2014

Referat årsmøte Tysnes Båthamn 09.03.2014 Tid: 18.00 Stad: Tysnes Kraftlaget adm. bygg Det var 13 medlemmer som møtte. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste. Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 2: Val av møteleiar Leiar: Lars Enes valt til møteleiar Sak 3: Val av skrivar. Skrivar: Kenneth Fagerbakk valt til å skriva møtereferat. […]